تماس باما یا همون تماس با ظهورایمان افتخاری برای ماست.

 

ذکر ایمام هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه
یارب العالمین یاذَلجلاَلِ والکرامِ یاقاضی الحاجات

تماس باما  افتخار ماست

<<<<<<<<<<< پیام خوش آمد >>>>>>>>>>>>>

بسیار خوشحال میشویم نظرها و پیشنهاد و انتقاد خودتان  را با ما در میان بگذارید
حتی اگر مطلبی میخواهید که ما در باره اش مطلب منتشر کنیم حتما با ما در میان
بگذارید و درخواست کنید از برگه پایین ارسال کنید حتی اگه مطلب مناسبی داشتید
که کپی از سایت دیگری نباشه برای ما ارسال کنید بعد تایید شدن با نام شما منتشر
میشه البته بزودی امکان انتشار مقاله و ویدئو مذهبی به دست خود کاربر در سایت اضافه میشه.