اذان و اقامه نماز با معنی را در سایت ظهورایمان میخواهیم آموزش دهیم اذان و اقامه
در نمازهای واجب مستحب است یعنی واجب نیست ولی بهتر است اقامه شود
ولی در نماز قضا واجب است ادای آن  تا نماز به درگاه الهی مقبول بیفتد که قبول
شدن نماز کار سختی است و این سختی تماما برای ساخته شدن انسان است.

اذان قبل اقامه گفته میشود و همینطور  قبل شروع نماز , اول اذان گفته میشود
بعد اقامه که در ادامه آموزش به اذان و اقامه با ترجمه فارسی کامل خواهیم پرداخت همراه ما باشید.

 

اذان نماز با معنی

متن اذان 

اللّهُ اَکْـبَـر         (چهار مرتبــه)  معنی اذان به فارسی : خداوند بـزرگـــتر از آن است ( که بتوان او را وصف کرد)

اَشٰهَــدُ اَنْ لـاٰ اِلــهَ اِلّاَ اللّٰـه     (دو مـرتـبـه) معنی : گواهی می‌دهم غیر از خداوند یکتا معبود دیگری نیست.

اَشْـهَـدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُلُ اللّٰـه   ( دو مـرتـبـه ) معنی : شهادت میدهم که حضرت محمد صلی اللّٰه علیه
و اله فرستاده خداست.

اَشـْهَـدُ اَنَّ عَلیّـاً وَلیُّ اللّٰه      ( دو مـرتـبـه ) معنی : شهادت میدهم حضرت علی علیه سلام ولی خدا است.

حَیَّ عَلَی الْصَّلاٰة      ( دو مـرتـبـه ) اذان به فارسی : بـشـتاب بسوی نماز .

حَیَّ عَلَی الْفَلاٰح    ( دو مـرتـبـه ) ترجمه فارسی:  بشتاب بسوی رستگاری .

حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَل   (دو مـرتـبـه ) ترجمه : بشتاب برای بهترین کارها .

اَللّٰهُ اَکْبَر      ( دو مـرتـبـه )    ترجمه اذان به فارسی   : خدا بزرگتر از آن است که بتوان او را وصف کرد.

لاٰ اِلـهَ اِلّاَ اللّٰه   ( دو مرتــبـه )               : هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست.

اذان و اقامه نماز

در ادامه آموزش اذان و اقامه نماز با معنی تا اینجا آموزش اذان
بود برای نماز بعد اذان باید اقامه گفت . فقط باید توجه داشته باشید
بین اذان و اقامه باید حدود یک نشستن و ایستادن باید فاصله داشته باشد

اذان و اقامه نماز مانند هم هستند فقط الله اکبر اول اقامه دو مرتبه گفته می شود
لا اله الا الله آخر اقامه یک مرتـبه گفته می شود و قبل از الله اکبر آخر اقامه جمله قَد قامَتِ صَّلاٰة
یعنی به درستی که نماز برپا شد دو مرتـبـه خوانده میشود برای اینکه اشتباهی مرتکب نشوید
در گفتن اقامه نماز مجدد بطور کامل اقامه نماز با معنی آن را برسی میکنیم.

متن اقامه نماز با معنی

اللّهُ اَکْـبَـر         (۲ مرتبــه)  معنی اقامه  : خداوند بـزرگـــتر از آن است که وصف شود

اَشٰهَــدُ اَنْ لـاٰ اِلــهَ اِلّاَ اللّٰـه     (۲ مـرتـبـه) معنی فارسی اقامه : گواهی می‌دهم غیر از خداوند یکتا معبود دیگری نیست

اَشْـهَـدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُلُ اللّٰـه   ( ۲مـرتـبـه ) ترجمه اقامه  : شهادت میدهم که حضرت محمد صلی اللّٰه علیه و اله فرستاده خداست.

اَشـْهَـدُ اَنَّ عَلیّـاً وَلیُّ اللّٰه      ( ۲ مـرتـبـه )     شهادت میدهم حضرت علی علیه سلام ولی خدا است.

حَیَّ عَلَی الْصَّلاٰة      ( دو مـرتـبـه )    شتاب کن برای نماز.

حَیَّ عَلَی الْفَلاٰح    ( 2 مـرتـبـه ) شتاب کن برای رستگاری.

حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَل   (2 مـرتـبـه )   عجله کن برای بهترین کارها.

قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ (دو مـرتـبـه )    آگاه باشید همانا نماز بر پاشد.

اَللّٰهُ اَکْبَر      ( دو مـرتـبـه )    اقامه به فارسی :  خداوند بزرگتر از آن است که به وصف آید.

لاٰ اِلـهَ اِلّاَ اللّٰه   ( یک مرتــبـه )  معنی اقامه :  هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست.

 

 

 

بعد از خواندن اذان و اقامه نماز با معنی را شروع به خواندن کنید
در این باره ما آموزش برای شما آماده کردیم حتی اگه نماز را بلد هستید
از اموزش ما دیدن کنید چون مواردی در آن اشاره شده که در بقیه سایت ها
گفته نشده اول   عبادت صبح را برای شما آماده کردیم سعی کنید هم نماز
را و هم اذان و اقامه نماز را با معنی قرائت کنید.