اذان و اقامه نماز با معنی را در سایت ظهورایمان میخواهیم آموزش دهیم اذان مستحب است و واجب نیست ولی بهتر است اجرا شود تا نماز به درگاه الهی مقبول بیفتد که قبول شدن نماز کار سختی است
و این سختی تماما برای ساخته شدن انسان است اذان قبل اقامه گفته میشود و همینطور قبل شروع نماز ها اول اذان گفته میشود بعد اقامه که در ادامه بهشون کامل پرداخته میشه با معنی فارسی و همراه ما باشید

قبل نماز پنج گانه و نماز های قضا خوانده میشود مثل نماز صبح و نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و اعشا

اذان نماز با معنی

اذان نماز را این گونه میخوانیم

اللّهُ اَکْـبَـر         (چهار مرتبــه)   معنی : خداوند بـزرگـــ است .

اَشٰهَــدُ اَنْ لـاٰ اِلــهَ اِلّاَ اللّٰـه     (دو مـرتـبـه)معنی : شهادت میدهم که جز خدای یکتا هیچ خدای نیست.

اَشْـهَـدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُلُ اللّٰـه   ( دو مـرتـبـه ) معنی : شهادت میدهم که حضرت محمد صلی اللّٰه علیه
و اله فرستاده خداست.

اَشـْهَـدُ اَنَّ عَلیّـاً وَلیُّ اللّٰه      ( دو مـرتـبـه ) معنی : شهادت میدهم حضرت علی علیه سلام ولی خدا است.

حَیَّ عَلَی الْصَّلاٰة      ( دو مـرتـبـه ) معنی : بـشـتاب بسوی نماز .

حَیَّ عَلَی الْفَلاٰح    ( دو مـرتـبـه )ترجمه فارسی:  بشتاب بسوی رستگاری .

حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَل   (دو مـرتـبـه )ترجمه : بشتاب برای بهترین کارها .

اَللّٰهُ اَکْبَر      ( دو مـرتـبـه ) ترجمه: خدا بزرگ تر از آن است که بتوان او را وصف کرد.

لاٰ اِلـهَ اِلّاَ اللّٰه   ( دو مرتــبـه ) ترجمه : خدایی جز خداوند یکتا سزاوار پرستش نیست.

اذان و اقامه نماز

در ادامه آموزش اذان و اقامه نماز با معنی تا اینجا آموزش اذان بود برای نماز بعد اذان باید اقامه گفت . فقط باید توجه داشته باشید بین اذان و اقامه باید حدود یک نشستن و ایستادن باید فاصله داشته باشد

اذان و اقامه نماز مانند هم هستند فقط الله اکبر اول اقامه دو مرتبه گفته می شود
لا اله الا الله آخر اقامه یک مرتـبه گفته می شود و قبل از الله اکبر آخر اقامه جمله قَد قامَتِ صَّلاٰة
یعنی به درستی که نماز برپا شد دو مرتـبـه خوانده میشود برای اینکه اشتباهی مرتکب نشوید
در گفتن اقامه نماز مجدد بطور کامل اقامه نماز با معنی آن را برسی میکنیم.

اقامه نماز با معنی

اللّهُ اَکْـبَـر         (۲ مرتبــه)   معنی : خداوند بـزرگـــ است .

اَشٰهَــدُ اَنْ لـاٰ اِلــهَ اِلّاَ اللّٰـه     (۲ مـرتـبـه)معنی : شهادت میدهم که جز خدای یکتا هیچ خدای نیست

اَشْـهَـدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُلُ اللّٰـه   ( ۲مـرتـبـه ) معنی : شهادت میدهم که حضرت محمد صلی اللّٰه علیهو اله فرستاده خداست.

اَشـْهَـدُ اَنَّ عَلیّـاً وَلیُّ اللّٰه      ( ۲ مـرتـبـه ) معنی : شهادت میدهم حضرت علی علیه سلام ولی خدا است.

حَیَّ عَلَی الْصَّلاٰة      (  مـرتـبـه )

حَیَّ عَلَی الْفَلاٰح    ( دو مـرتـبـه )

حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَل   (دو مـرتـبـه )

قد قامتِ صلاة  (دو مـرتـبـه )

اَللّٰهُ اَکْبَر      ( دو مـرتـبـه )

لاٰ اِلـهَ اِلّاَ اللّٰه   ( یک مرتــبـه )

رویه کلمه آموزش نماز صبح کلیک کنید اگر میخواهید یاد بگیرید.