افشاگری سیاسی و روشنگری
در این ارشیو  تا حد امکان ویدئوهای قرار گرفته که به مردم
کمک میکنه تا شناخت بهتری درمورد خیر خواهان ایران داشته باشند
و افرادی که چهره نظام مقدس اسلامی را نامقدس جلوه دادند
معلوم کنیم و هرچیزی که باعث مشکلات در کشور می شود
را تا حدی پرده برداشتیم.

همینطور ویدئو های گلچین شده غیر سیاسی ان شاالله
که دوست داشته باشید.