فیلم سلفی با حاج قاسم کلیپ دیدنی است که شناخت بیشتری از حاج قاسم نسبت به مردم پیدا میکنید رفتار حاج قاسم سلیمانی با مردم در این فیلم سلفی با حاج قاسم کاملا هویدا است.
در اول فیلم سلفی با حاج قاسم می بینیم که شهید با اینکه در نماز است قلب آن بچه را نمی شکند
در صورتی که اگر یکی از ما بودیم می گفتیم نمازمان خراب می شود و دل شکنی می کردیم.
اون بچه فرزند شهید است و هیچ رابطه فامیلی هم با شهید بزرگوار ندارد.

 

 

منبع : شبکه افق