ترک نماز – بلاهای ترک نماز – بلاهای سبک شمردن نماز

ترک نماز و بلاهای ترک نماز بلا سبک شمردن نماز یکی از چهل گناه کبیره که ما میخواهیم بهش بپردازیم ترک نماز امام صادق علیه السلام فرمود: مردی در خدمت رسول خدا (ص) عرض کرد : [...]