نماز واجب یکی از اعمال واجب برای مسلمانان جهان است خدا برای تمام بندگان خود اعمال واجبی در نظر گرفته که یکی از آنها برای مسلمانها نماز واجب است

آموزش تیمم

آموزش تیمم برای مواقعی که امکان دسترسی به آب نیست یا بیماری باعث می شود تا از آب نتوان استفاده کرد اول نیاز به خاک پاک یا خاک مهر دارید یا خاک و کلوخ و ريگ و سنگ به شرط پاک بودن  صحیح است. و به گِل

آموزش نماز صبح – نماز صبح

یادگیری آموزش نماز صبح خیلی ساده است برای اینکه راحت یاد بگیرید هم آموزش متنی با معنی فارسی برای همه سنین آماده کردیم هم فیلم خواندن نماز صبح را تا با این فیلم یادگیری نماز صبح برای شما راحت باشد دقت کنید نماز باعث نزدیکی و اتصال