برخورد با ادارات کارشکن که به دولت الکترونیک متصل نمیشوند مطالبه امروز جامعه است و متصل نشدن به سامانه دولت الکترونیک تخلف است و باید با آنها برخورد جدی شود حتی اگر بعد از تاخیر متصل شوند باید برسی شود و علت تاخیر معلوم روشن گردد.

تغییر ساختار ها نهاد ها و ادارات نیاز امروز است بطور مثال نیاز امروز جوانان تازه نفس مومن و پاکدست در کل ساختار ها است چون فقط از دست یک مدیر مومن واقعی کاری بر نمیاد و باید در تمام سمت های مهم افراد سالم و مومن باشند.

رئیس جمهور با ادارات دولتی کارشکن که به درگاه ملی خدمات دولت متصل نمیشوند باید برخورد کند

ادارات دولتی و غیر دولتی که جلوگیری از متصل شدن به سامانه دولت میکنند حتما در کارشان اشکال وجود دارد و مشکل دارند و حتما آنها از مدیران بالا دست هستند الان موقعیت مناسبی است که این افراد و ادارات شناسایی شوند چون اگر دلیل قانع کننده ای نداشته باشند شکی در آن نیست که در کارشان اشکال وجود دارد

درخواست مردم از رئیس جمهور مبارزه با مدیران و کارمندان فاسد

درخواست مردم از رئیس جمهور مبارزه با مدیران و کارمندان فاسد و مشکل دار کارشکن که چهره دولت را زشت میکنند را خواستاریم در زمان جنگ ایران و عراق وقتی اسیر های جنگی خواستند
کارشکنی و خراب کاری کنند اطلاعاتی های کشورمان سر دسته آنها را از اسرا جدا کرد و اسرای جنگی آزاد شدند و همه چیز آرام شد در این دستور ریاست جمهوری آقای سید ابراهیم رئیسی که از دستگاه های دولتی خواسته اند که اطلاعات خود را در سامانه بارگزاری کنند خیلی از این دستگاه ها و ادارات دولتی سر پیچی کرده و این کارا انجام ندادند دستگاه هنوز به سامانه تدارکات دولتی متصل نشدند مدیرعامل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از میان دستگاه‌هایی که طبق قانون بودجه باید تمام معاملاتشان را در سامانه ستاد انجام می‌دادند ۵۰۸ دستگاه هنوز به این سامانه متصل نشده اند و اسامی آن ها به سازمان بازرسی ارسال شده است.

درخواست مردم از رئیس جمهور مردمی این است، که برخورد با ادارات که به سامانه متصل نمیشوند را در دستور کارشان قرار دهند و با همه دستگاه های کارشکن برخورد شود و وزارت اطلاعات برای کمک و شناسایی افراد و مدیران ورود کند.

مردم باید وارد میدان شوند

مردم باید در مورد مبارزه با فساد وارد میدان شوند رئیس‌جمهور از روز اول فریاد سرداد که در دولت ایشان حقوق های نجومی جایی ندارد ولی با دستگاه ها و نهاد هایی هسند که اختلال ایجاد میکنند که این مهم محقق نشود که باید مردم وارد میدان شده و مطالبه گری کنند تا رئیس جمهور به پشتوانه مردم جلوی این فساد بزرگ باایستد
مثالی که زدم در مورد اسیران عراقی در این مورد هم صدق می‌کند و باید افرادی که در این دستگاه ها اجازه اتصال را نمیدهند و کارشکنی میکنند با جدیت برخورد کرد و حتما دیگر نباید آنها در آن سمت بمانند.

برخورد با ادارات کارشکن که به سامانه متصل نمیشوند و وقتی رئیس جمهور دستوری را میدهند پیروی نمی کنند شوخی گرفتند و متصل نشدن به سامانه دولت الکترونیک را خیلی عادی و بدون بها فرض کردند با آنها باید با شدت برخورد شود تا دیگر نهادی جرات نکند تکرار کند.