در مورد چرا تحریم تسلیحاتی ایران وتو شد در رای گیری در سازمان ملل تحریم خرید و فروش سلاح
برای ایران رای نیاورد دلیل این موضوع را ما می خواهیم برسی کنیم  کشورهای اروپایی
مثل انگلیس رای ممتنه دادند ولی چرا تحریم تسلیحاتی ایران وتو شد یا چرا تمدید
تحریم تسلیحاتی ایران رای نیاورد  ؟

قبل آن به این موضوع اشاره کنیم که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران چیست ؟
یعنی خرید سلاح برای ایران و فروش سلاح بدست ایران که تحریم بودیم
و مدت اعتبار آن به پایان رسیده بود و آمریکا مجدد می خواهد تحریم برگردد

چرا تحریم تسلیحاتی ایران وتو شد

آقای روحانی این رویداد را پای دولت خود گذاشته و دلیلش را برجام مرده و غیر قانونی می داند
باید به این مورد اشاره کنم که چنین نیست در این سالها عمل کرد اروپاییها به این گفته ما
صحه می گذارد و تایید می کند آمریکا وقتی از برجام خارج شده بقیه کشورها می توانستند
برجام را اجرا کنند هر چند که برجام هیچ تاثیری در بهتر شدن شرایط ندارد

چرا تحریم تسلیحاتی ایران وتو شد و رای نیاورد این قوم (اروپا)
همان قوم یزید است که آب را از فرزند شیر خاره امام حسین محروم کرد آیا این قومی که در
مقابل ظلم به مردم  فلسطین و یمن سکوت کرده اند به نفع مردم ایران کاری خواهند کرد

یکی از دلایل وتو شدن این است که نزدیک انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است
و اگر کشورها رای به این تحریم علیه ایران می دادند یعنی ترامپ را تایید می کردند
و بردی در انتخابات برای ترامپ محسوب می شد و تحریم تسلیحاتی ایران کمک بزرگی
به حقانیت ترامپ می کرد

فکر کنم همه بدانید که آمریکا (ترامپ) به همه کشورها اروپایی و غیر اروپایی مثل
چین روسیه فرانسه انگلیس و… یک طوری فشار وارد کرده و قدرت نمایی کرده
پس برد دموکراتها برای اروپاییها خیلی مهم است ( البته برای ما فرقی نمی کند)

فرضیه دیگر – چرا تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رای نیاورد

چرا تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رای نیاورد این فرضیه هم امکان دارد که اروپا بخاطر عقب
نگه داشتن ایران در پیشرفت در نیروگاه های هسته ای و موارد دیگر مجدد بازی گذشته را
راه انداخته اند تا ایران را محک بزنند که مسئولان باید مراقب باشند و مجدد گول نخورند اگر
در مقابل خارجیها محکم باشیم و از ما ترس داشته باشند هیچ وقت جرات به تحریم کردن
ما نمی کنند اگر بگوییم خون حاج قاسم به گردن مسئولانی است که مقابل دشمن شل گرفتند
گزافه نگفتم اگر دشمن میدانست اگر حاج قاسم سلیمانی را به شهادت برساند ایران جواب
می دهد هیچ گاه ایشان را به شهادت نمی رساند

تحریم تسلیحاتی ایران وتو شد

چرا تحریم تسلیحاتی ایران وتو شد ؟ این امکان هم خیلی کم وجود دارد که بخاطر موجه
نشان دادن ارتباط دوباره بین اروپا و ایران این عمل را انجام دادند وقتی آمریکا راه به ایران
ندارد به وسیله هم پیمانان خود این عمر را محقق می سازد

اگر عمل کرد یک رئیس کشور قاطع باشد دشمن فکر تحریم را به خود راه نمی دهد
اگر همه مسئولان به گفته های رهبری مو به مو عمل کنند باور کنید ایران بهشت می شود

 

ظهورِایمان امید دارد که از این مطلب استفاده کرده باشید
و اگر احتمال دیگری دارید که  چرا تحریم تسلیحاتی ایران وتو شد را با ما در میان
بگذارید.