آموزش وضو تصویری و متنی کامل دخترانه و پسرانه را ظهورایمان
میخواهد آموزش کامل دهد +‌ تفاوت وضو برای زنان و مردها در آموزش
وضو تصویری بیان شده البته فرق واجبی نیست و هر دو می‌توانند مثل
هم وضو بگیرند یکی از اصلی‌ ترین کاربردهای وضو آماده شدن برای انجام اقامه نماز است.

البته وضو کاربرد های دیگر هم دارد و همینطور
دائم وضو بودن باعث پاکشدن گناهان است.

آموزش وضو قسمت صورت

دختر خانم ها و آقایان مثل هم باید وضو بگیرند
ولی مستحب است ( یعنی بهتره) آقایان از پشت آرنج آب
روی دست بریزند ولی بانوان از قسمت داخلی آرنج دقیقا برعکس آرنج این کارا انجام دهند.

آموزش وضو دست و سر

 

آموزش وضو تصویری دخترانه و پسرانه

هیچ فرقی در آموزش وضو دخترانه و پسران نیست
و فرق آن مستحب است و واجب نیست
که در اولین تصویر راجب فرق آن توضیح دادیم

بعد آموزش وضو تصویری میخواهیم آموزش وضو بصورت
متنی هم برای شما قرار بدیم وضو شامل هفت مرحله می باشد:

۱. نیت
برای وضو گـرفتن ، ابتدا نیت می کنیم که برای چه عملی قصد وضو گرفتن داریم
؛ مثلا نیت می کنیم که برای نماز واجب و یا امری مستحّبی وضو می گیریم مثلا
نیت برای  نماز ظهر و عصر وضو میگیرم برای رضای خداوند با وضو میگیرم برای
فرمانبرداری از فرمان خدا قربة الی الله یا به قصد قربت و اینکه فقط با وضو باشیم
در طول روز . البته به این نکته مـهـم باید توجه داشت که هیچ نیازی نیست که نیت
را به زبان آورده و یا حتـّی آن را از ذهـن بگذرانیم ؛ همین که بدانیم مشغول چه کاری
هستیم کفایت می کند. در نیت نماز هم به این شکل است

۲. شستن صورت
اولین اقدام عملی در وضو ، شستن صورت است. به این شکل که
ابتدا با دست راست یا چپ آب را بر روی صورت خود می ریزیم و صورت
را از بالای پیشانی ( جایی که موی سر می روید) تا آخر چانه و به پهنای
مقداری از صورت که بین دو انگشت وسط و شست قرار می گیرد ، به
وسیله دست خود می شوییم . بنا بر احتیاط واجب ، صورت را باید از بالا
به پایین شست ( یعنی هنگام کشیدن دست راست بر صورت باید دست
را از بالا به پایین روی صورت کشید) و اگر در هنگام شستن صورت دست
را از پایین به بالا بکشیم؛ وضو باطل می شود.

۳. شستن دست راست

برای شستن دست راست ، با دست چپ آب را روی دست
راست می ریزیم و دست راست را از آرنج تا سرِ انگشتان
می شوییم . توجه داشته باشید که جهت شستن دست
، باید از بالای آرنج به سمت انگشتان رفت و شست

۴. شستن دست چپ

برای شستن دست چپ ، با دست راست آب را روی
دست چپ می ریزیم و دست چپ را از آرنج تا سرِ انگشتان
می شوییم . توجه برای این قسمت هم جهت شستن ،
باید از بالا یعنی از بالای آرنج به سمت انگشتان شسته شود.

۵- مَسحِ سر:
بعد از شستن دست ها ، باید جلوی ( منظور همان روی سر است)
سر را با کف دست راست و با همان تری حاصل از شستن دستها
( یعنی بدون آنکه دست را دوباره با آب تر کنیم ) سر را مسح نمایید
یعنی دست را به سر خود بکشید ، احتیاط مستحب آن است که
مقدار مسح ، از درازا به اندازه ی دارازای یک انگشت و از پهنا به
اندازه ی پهنای سه انگشت بسته باشد.

۶- مسح پای راست
بعد از مسح سر ، باید با همان تریِ آب وضو که در دست مانده
، با دست راست روی پای راست را از سرِ یکی از انگشت های
پا تا بر آمدگی روی پا مسح نمود . پهنای مسح پا به هر اندازه باشد
کافی است؛ ولی بهتر آن است که با تمام کف دست روی پا را مسح نماید.

۷- مسح پای چپ :
بعد مسح پای راست ، مانند مسح پای راست باید با همان تری آب وضو
که در دست مانده ، با دست چپ روی پای چپ را از سره انگشت مثلا
شست پا تا بر آمدگی روی پا مسح نماید .

وضو گرفتن با چه نوع آبی مکروه است یعنی
خوب نیست و کراهت دارد
۱- آبی که در آفتاب گرم شده باشد
۲- آبی که در غسل واجب به کار رفته باشد
۳- آب متعفن
۴- آب چاهی که حیوانی در آن افتاده
( قبل از کشیدن آب چاه به مقدار معین )
۵- آبی که در آن مار یا عقرب یا قورباغه مرده باشد
۶- آب نیم خورده همه حیوانات حرام گوشت

درصورتی که آب نباشد برای خواندن نماز ظهر و عصر یا نماز های
دیگر و یا آب برای شما ضرر داشته باشد میتوان بجای وضو تیمم کرد
در غیر این صورت اگر آب باشد وضو و نماز باطل است.