آموزش نماز مغرب و عشا تصویری و تلفظ صحیح صوتی و ۴ نکته که باعث باطل شدن
ظهورایمان تصاویری برای شما تهیه کرده تا درک بهتری از این آموزش داشته باشید.

 

خواندن نماز مغرب و عشا برای همه خانم ها و آقایان در قرآن صفحه اول فاتحه
همان سوره الحمد یا حمد است و آخر قرآن سوره اخلاص همان توحید است.

 

خواندن نماز مغرب و عشا به چه شکل است و چند رکعت هستند بدانید مغرب
سه رکعت است و عشا چهار است درعبادت ها در دو قسمت اول همیشه حمد
و سوره ادا خواهد شد رکعت سه و چهار تمام نمازها تسبیحات اربعه اجرا می شود
و همیشه زیر لب و خیلی آهسته.

 

آموزش نماز مغرب و عشا

برای شروع آموزش نماز مغرب و عشا اول با مغرب باید شروع کنیم
وضو می گیرید و بهتر است  اذان و اقامه گفته شود،که باعث بالا
رفتن کیفیت نماز میشود که شانس قبولی نماز نزد پروردگار را
بیشتر میکند برای شروع اول نیت می کنید و با بردن نام خدا
عبادت شروع می شود و دیگر نباید حرکت اضافه ای انجام داد.

آموزش تصویری نماز مغرب و نماز عشا

۳- حالا بعد از این به رکوع مغرب می روید
خم شدن به اندازه ای که دست به زانو برسد
و در حال رکوع ذکری که در تصویر است را یک مرتبه میخوانید

توجه داشته باشید در رکوع نگاه بین دوپا باشد مانند شماره ۵

معنی فارسی ذکر در تصویر برای رکوع : پروردگار کبیر من پاک و منزه است و او را می پرستم

یا میشود سه مرتبه سُبحانَ اللهِ سُبحانَ اللهِ سُبحانَ الله گفت

و بعد رکوع حالت خبردار ( صاف) می شوید

۴- به سجده می روید در سجده هم میشود مثل رکوع بجای ذکر گفته شده ۳ دفعه سبحان الله گفت

تذکر: در حالت سجود چه خانم ها چه آقایان در تمام نمازها
فقط باید دو انگشت شست پا روی زمین قرار گیرد در غیر این صورت نماز باطل است.

حالا بعد سجده اول می نشینیم و بعد مجدد
به سجده می رویم و ذکر را میخوانیم بعد از آن می ایستیم

نماز مغرب : رکعت دوم

رکعت دوم نماز مغرب را با سوره حمد و توحید
شروع می شود بعد از قرائت باید قنوت بگیرید.

نماز مغرب دخترانه

هر دعای دیگری جز این دعا در قنوت را میتوانید استفاده کنید

به رکوع مغرب میروید و ذکر آن را قرائت می کنید ، بعد رکوع صاف
شده ( به حالت ایستاده ) بعد به حالت  سجود میروید و  دوسجده را انجام می دهیم
و بعد می نشینیم و در اون حالت ۵ـ تشهد را قرائت کنید

تشهد تصویری

بعد از پایان تشهد دو رکعت از عبادت شما به پایان میرسد و باید رکعت سوم را آغاز کنید

آموزش نماز مغرب و عشا

تسبیحات اربعه تصویری

بعد از سه بار تسبیحات اربعه به رکوع می روید در عبادت مغرب و عبادت
عشا تمام قسمت ها برای آقایان بلند خوانده می شود
ولی تسبیحات اربعه همیشه در تمام نماز ها مثل عبادت ظهر و عصر
باید آهسته و زیر لب قرائت شود

بعد رکوع دوسجده را انجام میدهیم و بعد سجده آخر در حالت نشسته
اول تشهد را قرائت می کنیم و بعد سلام را

در این حالت نماز مغرب به پایان می رسد و باید تکبیر مستحبی را اجرا کنید.

 نماز عشا و روش خواندن

نماز عشا مثل  نماز صبح بلند خوانده میشوند برای یادگیری  عشا
میشه از آموزش مغرب استفاده کرد و در رکعت سوم تشهد و سلام
را قرائت نکرد بلافاصله بعد دوسجده باید ایستاد برای رکعت چهارم عبادت
عشا و تسبیحات اربعه را قرائت کنید بعد رکوع دو سجده و حالا تشهد و سلام
و پایان نماز چون این دو عبادت مثل هم اجرا میشود فقط در یک رکعت اختلاف دارند

۱- در رکعت اول الحمد و سوره توحید رکوع دوسجده
۲- در بخش دوم حمد و سوره قنوت رکوع و دوسجده و بعد در حالت نشسته تشهد
۳- رکعت سوم سه دفعه تسبیحات اربعه  رکوع و دو سجده
۴- رکعت چهار تسبیحات اربعه سه بار تکرار رکوع دو سجده و تشهد و سلام پایان نماز

بعد سلام این تکبیر مستحبی را هم برای مغرب و نیز عشا بکار ببرید

چهار چیز که باعث باطل شدن نماز میشود

۱- نگفتن تکبیر الله اکبر اول نمازها
۲- در رکوع عملی که نماز را باطل میکند : کم خم شدن به گونه ای که دست به زانو نمی رسد
۳- چه دختران و چه پسرها در حالت سجود اگر فقط دو شست پارا روی زمین قرار ندهند نماز باطل است.
۴- بر روی زمین قرار نگرفتن کف دست و انگشتان باعث باطل شدن نماز میشود.

رساله آموزشی زمان فضیلت