ترک نماز و بلاهای ترک نماز بلا سبک شمردن نماز یکی از چهل گناه کبیره که ما میخواهیم بهش بپردازیم

ترک نماز

امام صادق علیه السلام فرمود: مردی در خدمت رسول خدا (ص) عرض کرد : مرا وصیتی فرما
حضرت فرمود : نماز را از روی عمد ترک مکن زیرا کسی که نماز را از روی عمد ترک کند از ملت اسلام بیرون است. (2)

قرآن کریم : وای بر نماز گزاران ! کسانی که در نمازهایشان سستی می کنند, اشخاصی که ریا مینمایند
و از مستحقان زکات را منع میکنند.(1)

امام صادق (ع) میفرمایند: نخستین عملی که در قیامت از بنده درباره آن سوال میشود, نماز است
که اگر پذیرفته شود اعمال دیگر هم پذیرفته میگردد و اگر قبول نشود کارهای دیگر هم رد میشود.

بلاهای ترک نماز

رسول خدا (ص) فرمودا کسی که نماز خود را سبک شمارد یا در به جا آوردنش کوتاهی کند خداوند او را
به پانزده بلا مبتلا می سازد
شش بلا در دنیا و سه بلا در موقع مردنش و سه بلا در قبر و 3 بلا در قیامت هنگامی که از فبر بیرون می آید.

اما بلاهای دنیوی ترک نماز :

  1. خداوند برکت را از عمرش برمیدارد.
  2. برکت از روزیش میرود.
  3. نشانه نیکوکاران از صورتش برداشته میشود.
  4. هر کار خیری انجام دهد پذیرفته نمی شود و برای او اجری ندارد.
  5. دعایش مستجاب نمی شود.
  6. از دعای نیکوکاران بهره ای نمیبرد.

سه تا از بلاهای که در هنگام مردنش برای اوست : 1- با ذلت و خواری می میرد
2- با گرسنگی میمیرد 3- باتشنگی و عطش جان میدهد بطوری که از نهرهای همه دنیا بیاشامد سیراب نمیشود.

 بلاهای سبک شمردن نماز در قبر

بلاهای سبک شمردن نماز باعث میشه که 3 بلا

در قبر به او برسد اول اینکه ملکی در قبر او گماشته میشود که به او فشار و زجر دهد ( همان فشار قبر).

دوم قبرش برایش تنگ می گردد.
سوم قبر او تاریک و سیاه ظلمات می شود

بلاهای ترک نماز در قیمات : ملکی او را به رویه صورت برای حسابرسی میکشاند در موقعه حسابرسی مردمان
به او مینگرند.( و خداوند مخفیانه به حسابش رسیدگی نمیکند)
در حسابش سخت گیری میشود.

سوم آن که خداوند نظر رحمت به او نمی فرماید و اورا پاکیزه نمی کند و برایش عذاب دردناکی است. (4)

تمام این مقاله عواقب سبک شمردن عبادت است  که ظهورایمان منتشر کرد .

 

1-سوره ماعون آیات 5 تا 7              2-وسائل الشیعه ج 4 ص 42

3-بحارالانوار: ج18 ص 52                4- فلاح السائل : ص 118