فیلم خاکسپاری شهید قاسم سلیمانی – فیلم کامل تدفین حاج قاسم سلیمانی

کلیپ تدفین پیکر پاک و والای حاج قاسم سلیمانی عزیز که جمعه 13 دی
در عراق به دست شقی ترین افراد آمریکا مورد حدف موشک قرار گرفت
را در این مقاله می توانید مشاهده و دانلود کنید

ایشان به درخواست مسئولان عراقی به عراق رفته بودند آنها می خواستند
از شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز تقدیر کنند دلیل اصلی دشمنی آمریکا
این بود که حاج قاسم سلیمانی داعش و هر علمی که آنها
علم میکردند را نابود می کرد و تمام نقشه های آنها را بهم میرخت
آمریکای ها دلیل حضور خودشون را مبارزه با داعش اعلام کرده بودند
در گذشته یک بار از عراق اخراج شده بودند و با ساخت داعش چندین حدف را دنبال کردند
یکی نابودی ایران به دست داعش و تسلط خودشان به چاه های نفتی آسیا و حضور داشتن در آسیا

شهید قاسم سلیمانی قهرمان نبرد با داعش و نابود کننده داعش بوده و هست .

 تدفین حاج قاسم سلیمانی در کرمان در گلزار شهدا صورت گرفت
روایتی از حاج قاسم :
ایشان خودشان محل دفن خود را انتخاب کردند و وقتی اطرافیان گفتند که این مکان خیلی
کوچک است و برای شما کافی نیست ایشان در جواب فرمودند خیر اندازه است.

وصیت حاج قاسم :  بر روی قبر من ننویسید سردار یا سپهبد بنویسید سرباز قاسم سلیمانی
و سنگ قبر ساده داشته باشم.

دوتا ویدئو برای تماشا و دانلود برای شما در نظر گرفته یکی بخشی
از فیلم خاکسپاری شهید قاسم سلیمانی و دیگری بافشار دکمه دانلود و تماشا فیلم
کامل تدفین حاج قاسم سلیمانی را می توانید دریافت کنید
و برای شادی ایشان حتما فاتحه دهید یک حمد و سه تا قل هو ولله احد بفرستید و بعد صلوات.

دانلود فیلم کامل تدفین حاج قاسم سلیمانی 

فیلم کامل تدفین حاج قاسم