شهاب سنگ و شیطان ارتباط اون ها باهم – ماجرای استراق سمع شیاطین چیست؟
ایه درباره شهاب سنگ و علت بارش شهاب سنگ را بطور کامل با شما عزیزان برسی خواهیم کرد
و در مورد هدف قرار گرفتن شیاطین با شهاب سنگ آتشین و دلیل استراق سمع شیاطین و ارتباط
همه اینها با ظهور امام زمان را بطور کامل در این مطلب مطالعه کنید.

اگر شب ها در آسمان بنگرید  هر چند دقیقه یک بار شهاب سنگ هایی را می بینید
که با سرعت در اطراف فضای زمین به راست و چپ در حرکت هستند از نظر علم نجوم
این سنگ ها از بقایای کراتی هستند که از مدار خارج شده اند آیا هیچ وقت فکر کرده اید
این همه سنگ در شبانه روز به طور مداوم به چه علت در فضا پراکنده است؟ حتی این
شهاب سنگ ها  را در شب با چشم غیر مسلح هم می توان دید شاید الان با خود فکر میکنید
چرا ظهورایمان مسئله شهاب سنگ را پیش کشیده ؟ اینها چه ارتباطی با پایان زندگی شیطان و
شروع حکومت جهانی امام زمان علیه السلام دارد.؟

شهاب سنگ و شیطان

شهاب سنگ وشیطان اول درباره شهاب سنگ  صحبت میکنیم بعدا شیطان گرچه
ما این فکر را می کنیم که چون این شهاب سنگ ها از بقایای کرات خرد شده سرگردان
در فضا هستند علت برخورد آنها با جو کره زمین را به دست آورده و دلیل علمی آن را
کشف کرده ایم اما چنین نیست یقین داشته باشید که بسیاری از امور عالم در پشت
پرده علتی دیگر دارند

مثلا وقتی باران از آسمان بر سر مردم فرومیریزد ظاهر امر این است
که بگوییم دلیل علمی بارش باران آن است که آب های اقیانوس ها تبخیر شده و بصورت
ابر بالای سر ما می آیند و در وضعیت خاص جوی بصورت باران فرو میریزند اما همه
می دانیم که این علت ظاهری بارش باران از آسمان است و علت اصلی آن ارادۀ الهی
در لطف و محبت به مردم و فراهم آوردن شرایط حیات برای زندگی آسان بر این کره خاکی است
تا انسانها خدای مهربان را بشناسند تا راه او را در پیش گیرند و به قوانینی که او برای
زندگی شایسته برای ما فرستاده و میفرستد عمل کنند تا به سعادت برسند.

ایه درباره شهاب سنگ – علت بارش شهاب سنگ

در این متن درمورد ایه درباره شهاب سنگ و علت بارش شهاب سنگ صحبت میکنیم
علت بارش شهاب سنگ این خرده سنگ های باقیمانده از کرات متلاشی شده دلیل علمی
خاصی بسیار فراتر از ظاهر آن چه مشاهده میکنیم دارد , چرا که خداوند متعال دلیل اصلی بارش
شهاب سنگها را راندن موجوداتی که از آتش نامرئی آفریده شده اند میداند , موجوداتی
بنام شیطان که نامشان برای بنی آدم خیلی آشناست و همۀ مصیبتها و بلاها , جنگها,کشتارها به
وسوسه و تحریک شیطان و لشکریان بسیار زیاد او در میان انسانها رخ میدهد

ایه قرآن درباره شهاب سنگ  :  لذا خداوند متعال در ایه 5 سورۀ مبارکه ملک میفرماید :

ما آسمان دنیا را با چراغ های فروزانی زینت بخشیدیم و آنها را
(شهاب سنگ ها را ) تیرهایی برای شیطان قرار دادیم و برای آنان
عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم.

همچنین در سورۀ صافات ایه 6 الی 10 میخوانیم :

« ما آسمان دنیا را با ستارگان آراستیم تا آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم. آنها نمی توانند
به سخنان ملائکه عالم گوش دهند و اگر بخواهند با نفوذ درآسمان استراق سمع کنند از هر
سو هدف قرار می گیرند »
شیاطین به شدت به عقب رانده می شوند و مجازات همیشگی برای آنان است .
اگر یکی از آنها لحظه ای برای استراق سمع وارد بر آسمان بالا شود که در این صورت
شهاب سنگی او را از آنجا دور می نماید.

ماجرای استراق سمع شیاطین

ماجرای استراق سمع شیاطین و نشانه ظهور امام زمان و علت اصلی
پرتاب این تیرهای آتشین به سوی شیاطین میتوان تشریح کرد که :
این موجودات شرور ( شیاطین ) جهت استراق سمع و جاسوسی از اخباری که
بین ملائکه در آسمان رد و بدل میشود سعی در نفوذ به طبقات بالای آسمان دارند
تا از دستورات جدیدی که خداوند به ملائکه می دهند باخبر شوند

این دستورات زمینه ساز تحقق حکومت واحد توسط منجی آخرالزمان است شیاطین میخواهند
از آنها مطلع شوند تا زود تر به زمین بیایند و آن زمینه ها را با ایجاد فساد و وسوسه در بین مردم
از بین ببرند که برای دفع این شرارت چنین شهاب سنگ هایی به سوی شیطان و شیاطین  پرتاب میشود.

درباره سابقه تاریخی جنگ آسمانی بین ملائکه و شیاطین و قبل از آن  ( در روایات )
جنگ آسمانی که بین ملائکه الهی از یک سو و از شیطان از سوی دیگر در جریان است
خلاصه مطالبی که در روایات در این باره بیان شده چنین است:
از ابتدای خلقت بنی آدم رفت و آمد شیاطین به آسمان ها محدودیتی وجود نداشت.
زیرا مهم نبود که آنها به فضای بالا رفت و آمدی داشته باشند ” اما هر چه به زمان
بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه) نزدیک میشدیم
محدوده فعالیت شیاطین قبل از میلاد عیسی  (علیه سلام )خداوند محدودۀ فعالیت این موجودات
شرور راکم میکرد بطوری که تا قبل از میلادحضرت عیسی (علیه سلام ) آنها قادر بودند به اطراف
آسمان های هفت گانه رفت و آمد نمایند و شیاطین استراق سمع کنند

محدودیت فعالیت شیاطین بعد میلاد مسیح

 ولی بعد تولد ایشان این اختیار کمتر شد و دیگر ازآسمان
چهارم نمی توانستند بالاتر روند چون بعد از تولد پیامبر آخرالزمان و جانشینان معصومش
قرار بود وعدۀ حتمی پروردگار ( به شرط آمادگی مردم) اجرا شود.

خداوند زمینه فعالیت شیاطین را از همیشه محدود تر کرد و رفت و آمدشان را به آسمانهای چهارگانه
به بالاتر هم منع فرمود و محدوده ی فعالیت آنها منحصر به کره زمین شد.

ماجرای دیگری از استراق سمع شیاطین در این ایه شریفه ذکر شده

نکته لطیفی در آیه شریفه قرآن آمده :

« و اَنا کُنّا نقعُدُ مِنها مَقاعِدَ لِلسَمعِ فَمَن یَستَمِعِ ال آنَ یَجِد لَهُ شِهاباً رَصَداً»

قابل دقت است کلمه ( مقاعد است یعنی قبل از تولد محمد مصطفی (ص) ما در اسمان در نقاط

مخصوصی برای جاسوسی مینشینیم ولی حالا دیگر آن نقاط برایمان امن نیست
و با شهاب سنگ و  ما شیطان ها هدف قرار می گیریم.

 

شهاب سنگ و شیطان  - ایه درباره شهاب سنگ - ماجرای استراق سمع شیاطین - علت بارش شهاب سنگ - ایه درباره شهاب سنگ

شهاب سنگ و شیطان  – ایه درباره شهاب سنگ – ماجرای استراق سمع شیاطین – علت بارش شهاب سنگ

درگیری بین ملائکه و شیاطین

از این نکته میتوان استفاده کرد که تا پیش از آن زمان در گیری خاصی بین ملائکه و شیاطین
در جو زمین وجود نداشته واگر شهاب سنگ هم به جو وارد می شده به سوی آنها
حدف گیری نمی شده اما پس از تولد رسول خدا  ملائک این شهاب سنگ و  بسوی شیطان ها
که قصد عبور از جو را داشتند نشانه میگرفتند .

در ایه شریف دیگری که در سوره جن آمده چنین میخوانیم

اجنه که شیطان نیز به صراحت آیات قرآن از جن است (1 )از آتش نامرئی خلق شد (2)

شیاطین در این مورد با یکدیگر چگونه گفتگو میکنند ؟

«  ایه درباره شهاب سنگ میفرماید شیطان ها با یکدیگر چنین گفتگو میکنند وآنها گمان کردند –
همان گونه که شما گمان کردید – که خداوند هرگز شخصی را به نبوت مبعوث نمی کند
(چنین پنداشته شد که خلقت این دانشگاه عَبَث و بیهوده خواهد بود درحالی ک پروردگار بابعثت آخرین
پیامرخود حکم قطعی اش را می خواهد اجرا کند.

اما ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از  و تیرهای شهاب سنگ یافتیم در حالی که ما
پیش از این به استراق سمع در آسمان ها می نشستیم اما اکنون هر شیطانی بخواهد
استراق سمع کند شهابی را در کمین می یابد.. (3)

ماجرای استراق سمع شیاطین این گونه بود

گرمی بازار شیاطین با ظهور امام زمان تغییر میکند !

آری شیاطینی که اکنون با فریب دادن مردم بازارشان حسابی گرم است میدانند که با
ظهور امام زمان (عج) وضع تغییر میکند و بساط انحراف که قرنها است راه انداخته
+اند جمع میگردد آن زمان اگر هم خودشان بخواهند کوچکترین مخالفتی با امر حتمی
و تغییر ناپذیر ظهور نمایند از بین خواهند رفت. لذا شیطان بزرگ (برای خود شیاطین بزرگ است)
که سردسته همه اجنه کافر است ”

برای ادامه زندگی نکبت بارش کوشش میکند هرچه میتواند درزمین فساد ایجاد کند
و باوجود آوردن فرقه های مذهبی مختلف و تحریک افراد خود خواه و شرور ازمیان انسانها
اهدافش را در+به تاخیر انداختن زمان تحقق حکومت واحد جهانی منجی آخرالزمان عمل نماید
فعالیتهای که امروزه شاخه+های ازآن را درجهان به شکل سازمان+های جاسوسی وگروه+های
تروریستی و شبکه های ماهواره_ای ضد دینی مستهجن و تخریب اعتقادات و اخلاق مردم
مشاهده میکنیم و اگر بادید وسیع تری بنگریم فعالیت شیطان را بصورت درختی خبیث می بینیم
که شاخه های فساد آن در همۀ خانه های مردم جهان وارد شده و مردم را از طریق
اینترنت وماهواره < که میتوانند و سایل خوبی برای پیشرفت علمی و رشد باشند
و به+سوی پوچی و بی هویتی و انکار حقایق و فرورفتن در شهوات حیوانی کشانده است.

سخن پایانی

پس میبینیم که شیطان بسیار موفق وجدی عمل کرده و فرزندان آدم را بسیار فریب داده
و متاسفانه افراد بشر نیز ساده لوحانه گول اورا خورده اند و بیش از چهارده قرن از تمدن واقعی

که خداوند میخواست بدست ائمه اطهار (ع) برایشان به وجود آورد عقب مانده اند
کافی است انسان کمی به هوش باشد و درمقابل دشمن خبیثی که پنهان هست
و تمام فساد های جهان و جنگ ها وجنایت ها از سر انگشتان او میبارد به سخنان
و کلمات خاندان عصمت طهارت و دستورات آنان پناه ببرد تا نقشه های شیطان برای
دور کردن مردم از عصر ظهور حضرت بقیته الله و توجه به آن حضرت را خنثی نماید. (4)

جمع بندی : شهاب سنگ و شیطان تا ماجرای استراق سمع شیاطین
و ایه درباره شهاب سنگ علت بارش شهاب سنگ این است چون شیطان میداند در زمان
ظهور امام زمان فرصت او به پایان میرسد برای همین شیاطین را به آسمان میفرستد تا از سخنان
ملائکه با خبر شود و بفهمد ظهور کی رخ میدهد هر بار وقتی شیطان افرادش را به آسمان میفرستد
از صحبت ها یک چیزی دستگیرش میشود و وقتی تعداد دفعه های بیشتری شیاطین را
به استراق سمع وادار کند مطالب بیشتری دستگیرش میشود.

آیا شهاب سنگ ها تیرهائی هستند برای جلوگیری از استراق سمع جن ها؟!

آیا شهاب سنگ ها تیرهائی هستند برای جلوگیری از استراق سمع جن ها راست یا دروغ ؟!
که بهش پرداختیم ولی عده ای در سایت های خود منتشر کردند و گفته اند این حرف جایی
در علم امروز نداره !  سوال من این است مگر علم امروز توانسته وجود جن و شیطان را درک کند
یا اینکه دانشمندان آیا از علم غیب خداوند توانسته سر در بیاورند اشخاصی که چنین مطالبی را منتشر

میکنند خدا را شاهد میگیرم که نه به شیطان ایمان دارند نه جن یا شیطانی را دیده و درک کرده اند و
همین طور قدرت خداوند را که در این دنیا وجود هیچ چیزی بی دلیل نیست و این مورد را من باتمام
وجود درک کردم که خداوند هیچ چیزی را بخاطر یک دلیل نمی آفریند و به قول معروف همیشه
با یک تیر چند نشان میزند.

عده ای که چنین منتشر کرده و منکر میشوند نهج البلاغه را نخوانده اند و نفهمیده اند
که درکی که جانشین پیامبر علی ع داشته چقدر بوده اونقدر بالا بوده که محقق های خارجی
و دانشمندان از اون را خوانده اند و تعریف کرده اند که بعد از پیدا کردن منبع این مورد در سایت
حتما منتشرش خواهیم کرد و در کل پیامبران و امامان ما که آینده را پیش گویی میکردند اطمینان
داشته باشید که از علم عقب نبودند آیا شهاب سنگ ها تیرهائی هستند برای جلوگیری از
استراق سمع جن ها پس با اطمینان باید گفت بله بوده

تذکر :

ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى‌ أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ «10»

سپس عاقبت كسانى كه كارهاى بد مرتكب شدند، اين شد كه آيات خدا را تكذيب كردند
و همواره آن را به مسخره مى‌گرفتند.

منبع :

ظهور ایمان

شیطان در آخرالزمان
محمد یوسفی جمکرانی عزیز

  1. سوره مبارکه کهف ایه 50

  2. سوره مبارکه حجر ایه 27

  3. سوره مبارکه جن آیات 9 – 7

  4. مجله کوثر هدایت شماره 25 صفحات 39 – 38