روش خواندن نماز آیات برای شما عزیزان آماده کردیم قبل از آموزش نماز آیات باید
به این نکته اشاره کرد که اگر وقوع حادثه سپری شود و شما نماز را نخوانید باید
قضای آن را اَدا کنید در حوادث گفته شده چه بترسید و نترسید باید خوانده شود
در چهار صورت نماز آیات واجب می شود.
۱ و ۲ گرفتن خورشید یا ماه  هر چند مقدار کمی باشد خواه کسی بترسد یا نه
۳- زلزله ( خواه کسی بترسد یا نه)
۴- حوادث ترسناک [ حوادث آسمانی : صاعقه و بادهای سیاه و سرخ و هرگونه
حوادث آسمانی که ترس به دل بیندازد]
حوادث زمینی برای حوادث ترسناک زمینی اگر موجب وحشت بیشتر مردم شود
احتیاط واجب آن است که نماز آیات بخوانند.

در چه صورت نماز ایات واجب است در صورتی واجب است که این امور
در همان محل رخ دهد و اگر در شهرها و نقاط دیگر رخ دهد، بر فرد مسلمان واجب نیست.

روش خواندن نماز آیات چگونه است

روش خواندن نماز آیات به دو روش میتوان این نماز دو رکعتی را خواند
قبل شروع باید  وضو میگیریم ، این عبادت در هر دو روش در هر رکعت
پنج رکوع دارد، و به این ترتیب اجرا میشود.

اول نیت و بعد تکبیر در رکعت اول یک حمد یک سوره کامل بخوانید
و به رکوع بروید ذکر آن را بخوانید و سر از رکوع برداشته و دوباره یک
حمد و یک سوره کامل بخوانید و باز به رکوع بروید ذکر رکوع را قرائت
کنید و این عمل ‏را تا پنج بار تکرار کنید، پس از بلند شدن از رکوع پنجم
به سجده روید و دو سجده را بجا آورید و بعد آن از جا برخیزید
برای رکعت دوم نماز آیات مجدد مثل رکعت اول
حمد و سوره و رکوع تا پنج مرتبه بعد آن دو سجده
بعد دو سجده در حالت نشسته تشهد و سلام

ترتیب و کیفیت نماز آیات

این نماز دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد
اجزای آن به این صورت است

رکعت اول:
۱. نیت
۲. تکبیر الاحرام
۳. حمد ، سوره و رکوع
۴. دوسجده

رکعت دوم:
۵.حمد ، سوره ، رکوع
۶. دو سجده
۷. تشهد
۸. سلام

۱- نیت ( لازم نیست تعیین کند نمازی که می خواند برای
کدام یک از این حوادث است که رخ داده ، همین اندازه
که نیّت آنچه بر او واجب است بکند کافی است.
۲- بعد از نیت ، تکبیر بگوید. یعنی الله اکبر
۳- ( حمد ، سوره ، رکوع ) را به دو روش می توان به جا آورد.

روش اول = پنچ حمد – پنج سوره – پنج رکوع
به این‌صورت یک حمد و سوره تمام بخواند و به رکوع
رود و سر از رکوع بردارد مجدد حمد ، سوره ، رکوع رود تا پنچ مرتبه
این عمل را تکرار کنید که قبل در پایین تیتر روش خواندن نماز آیات بهش کامل اشاره کردیم

روش دوم = یک حمد – یک سوره پنج قسمتی – پنج رکوع
در یک رکعت از دو رکعت
بعد خواندن حمد ، آیه های یک سوره را به پنج قسمت تقسیم کنید
و یک قسمت از آن را بخوانید و به رکوع روید ، بعد سر بردارید و در حالت
ایستاده قسمت دوم در همان رکعت را اجرا کنید این بار سوره را بدون
حمد بخوانید و به رکوع روید و همین طور تا پنج رکوع ادامه دهید

بطور مثال سوره توحید را ما به پنج قسمت تقسیم میکنیم
بسم الله الرحمان الرّحیم خود یک آیه است کامل است

آموزش نماز آیات – رکعت اول

شروع به آموزش نماز آیات میکنیم

سوره حمد + بِسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحیم – بعد
به رکوع بروید بعد بایستید
و بگوید قُل هُوَ اللهُ اَحَد باز به رکوع بروید و سر بردارید
بگوید اَللهُ الصَّمَد باز به رکوع رفته بازگشته
و قرائت فرمایید لَم یَلِد وَ لَم یُولَد و مجدد رکوع برگشت
و قرائت وَلَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد بعد به رکوع می‌روید

۴- بعد از بلند شدن از رکوع پنجم به سجده می روید
تا دو سجده را انجام دهید و برخیزید.
۵- در رکعت دوم ( حمد ، سوره و رکوع ) را مطابق
یکی از روش های گفته شده بجا آورید.

روش خواندن نماز آیات ( حمد ، سوره و رکوع ) را در هر دو رکعت میتوان
به روش اول انجام داد یا مانند  دومی یا اینکه در یک رکعت مانند اول بجا
آورد و در رکعت دیگر مانند  دومین .

۶ و ۷ و ۸- بعد از سر برداشتن از رکوع پنجم دو سجده کند و تشهد بخواند و سلام دهد.

اگر سوره حمد و توحید را نمیدانید میتوانید از عبادت ظهر استفاده که سوره ها در آن موجود است.

راهنمایی : در مقاله دو بخش عدد ۱ تا ۸ وجود دارد که هر
دوتا به هم مربوط هستند تا درک بهتری از آموزش نماز آیات داشته باشید.