مطالب مفید دینی

صفحه اصلی/مطالب مفید دینی

مطالب مفید دینی و مطالب مفید مذهبی همراه با آموزش هایی برای
ارتباط با خدا و نزدیک شدن به ایشان آموزش های دینی همراه
با فیلم و عکس هستند مطلب ها همگی از منبع موثق تهیه شده

نماز ظهر و عصر – نماز ظهر – نماز عصر

آموزش نماز ظهر و عصر : نماز ظهر - نماز عصر هر کدام چهار رکعت است و هر دو نماز شبیه به یک دیگرند و مثل هم بجا آورده می شوند و فرق آنها فقط در نیت است و به این شکل خوانده می شود مثلا نماز

اذان و اقامه نماز با معنی • اذان و اقامه نماز

اذان و اقامه نماز با معنی را در سایت ظهورایمان میخواهیم آموزش دهیم اذان و اقامه در نمازهای واجب مستحب است یعنی واجب نیست ولی بهتر است اقامه شود ولی در نماز قضا واجب است ادای آن  تا نماز به درگاه الهی مقبول بیفتد که قبول شدن نماز

نماز صبح – خواندن نماز صبح

یادگیری آموزش نماز صبح خیلی ساده است و راحت یاد می گیرید برای اینکه یادگیری راحت باشد هم آموزش متنی نماز صبح با معنی فارسی برای همه سنین آماده کردیم هم فیلم آموزش نماز صبح را تا با این فیلم خواندن نماز صبح برای شما راحت باشد